Arduino-BluetoothApp-Flutter

[EN] Communicating arduino and android device with flutter app.
App includes buzzer control, led control and LCD control. Before use the app please check your minSdk it should be 19.

[TR] Arduino ve android cihaz arasında iletişim kurmak için kullanılabilecek flutter app.
Buzzer, led ve LCD kontrolü yapılabilmekte. App’in çalışması için minSdk’nın 19 olması gerekiyor.

[EN] Images from app.
[TR] Uygulama içi görseller.

GitHub

View Github