social_app

Do kiến thức mình của mình đi cóp nhặt nên có một số chức năng mình làm chưa được chuẩn và chưa được chính xác mong các bạn thông cảm <3 !!!

Hướng dẫn download

link git : https://github.com/hungtrandinh/social_app_flutter_blocs.git

key API ảnh đăng ký tại : https://unsplash.com/developers
Lấy key API và thay thế vào file “lib/repositories/apiimage.dart” tại dòng
final String apikey = “thêm key của mình tại đây”
Minh có sử dụng chức năng firebase functions của firebase . nên muốn dùng chức năng này phải nâng cấp gói sử dụng firebase nha
“lưu ý minh đã test trên ios 14.4 mình k thể lấy được ảnh từ drive nếu ai gặp chung tình trạng thì có thể xài ios version khác “

Hinh anh

anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh

Tính Năng của ứng dụng

 • Đăng nhập
 • Đăng ký
 • Đăng ảnh
 • Kết bạn , hủy kết bạn
 • Like ảnh
 • Bình Luận Ảnh
 • Tìm Kiếm
 • Edit Profile
 • Xóa Ảnh
 • Nhắn Tin
 • DownLoad ảnh theo mục
 • Xem ảnh
 • Thông báo

Thông tin

 • Ứng dụng mình phát triển bằng flutter , và dùng blocs để quản lý state của ứng dụng
 • Dữ liệu lưu ở firebase : https://firebase.google.com/
 • flutter versions Flutter 2.5.3
 • sdk firebase 8.5

GitHub

View Github