Bilgi Testi

7 sorudan oluşan puanlama mekaniği olan, modern tasarımlı, flutter ile geliştirilmiş bir mobil uygulama.

Kodu Düzenlemek ve Soru Eklemek

soruBankasi adlı listenin içine Soru class’ından türetilmiş soruları soru metni ve true false formatında yazın. Sonra da kaç soru ekleyecekseniz kod içindeki soruIndex değişkenini ona göre düzenleyin.

  List<Soru> soruBankasi = [Soru('SORU METNİ', false),];
  if (soruIndex <= kaç soru varsa ona göre index numarası) {...}

Ekran Görüntüleri

Lisans

MIT

GitHub

View Github