custom page_view usig SizeConfig

#shoshib turganda ishlatish uchun qo’lbola va toza arxitekturali page view )

page1
page2
page3

GitHub

View Github