• In this project, I performed a RESTful API operation with MobX.
  • When we click on one of the listed users, the post information of that user is displayed.
  • My Medium article about my project is below:
  • FLUTTER MOBX İLE RESTFUL API İŞLEMİ
  • Bu projemde MobX ile RESTful API işlemi gerçekleştirdim.
  • Listelenen kullanıcılardan birine tıkladığımızda o kullanıcıya ait post bilgileri gelmektedir.
  • Projemi anlattığım Medium yazım aşağıda yer almaktadır :
  • FLUTTER MOBX İLE RESTFUL API İŞLEMİ

GitHub

View Github