Flutter UI Challenge

Figmadan bir UI seçip, Flutter üzerinde kodluyorum. Aynı zamanda Youtube da paylaşarak challenge adı altında kayıt alıyorum.

Figma UI

Youtube Speedcode

İlerleme sürecim

  • 20.04.22 – Splash Screen

  • 21.04.22 – Login & Sign Up Screen

GitHub

View Github