Learn_English_Today

Ứng dụng học tiếng anh trên Android được tạo bằng Flutter sử dụng các API Android như english_words,shared_preferences,…

Features

  • Flutter UI: Giao diện người dùng và hình ảnh động nâng cao.
  • english_words + quoctes : Gồm nhiều từ vựng với cách hiện thị sống động, có thể note lại từ vựng và tăng số từ

Screenshots

Water summary Progress Settings Alarm
Water summary Progress Settings Alarm
———- :————-: :————-: :————-:
Water summary Progress Settings Alarm
———- :————-: :————-: :————-:
Water summary Progress Settings Alarm
———- :————-: :————-: :————-:

GitHub

View Github